Ինչպե՞ս ստանալ տեղեկատվություն
Web site

Մեր կայքի միջոցով

Web site

Հեռախոսազանգի միջոցով

Զանգահարեք Մեզ և Մեր մասնագետները կառաջարկեն լավագույն տարբերակները
Web site

Առերես

Այցելեք Մեզ և տեղում ստացեք հետաքրքրող հարցերի պատասխանները

Պատասխանն անհապաղ է

Ձեր կողմից ներկայացված տեղեկության հիման վրա մենք կուսումնասիրենք Ձեր տվյալները։
Դուք լրացրել եք վարկային հայտը և համապատասխանում եք վարկավորման նախապայմաններին
Միայն անհրաժեշտ է անձնագրով և սոց,քարտով այցելել մեր ցանկացած մասնաճյուղ՝ վերջնական վերանայման և գործընթացն ավարտելու նպատակով
Վարկի մարման և տոկոսների վճարման պարտականությունը չկատարելու կամ ժամանակին չկատարելու դեպքում վարկը դասակարգվում է` դառնալով ժամկետանց, որի դիմաց հաշվարկվում են պայմանագրով նախատեսված տույժեր: Պայմանագրում տույժերի վերաբերյալ դրույթներ նախատեսված չլինելու դեպքում տոկոսները հաշվարկվում են կետանցի (ուշացման) օրվանից մինչև պարտավորության դադարման օրը` ըստ համապատասխան ժամանակահատվածների համար ՀՀ կենտրոնական բանկի սահմանված բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքների: Եթե վարկային պայմանագրի շրջանակներում առկա է գրավադրված գույք, ապա ֆինանսական կազմակերպությունը կարող է իրացնել գրավի առարկան և իրացման արդյունքում ստացված գումարը ուղղել վարկային պարտավորությունների կատարմանը:
Թարմացվել է՝ 2022-04-12 07:29:53