Բաժնետերեր և ներդրողներ
Բաժնետերեր

             Բաժնետեր                                                 Բաժնեմաս


«Օդենսսնուս ԷՅ ԲԻ» ՍՊԸ                                     100%

Թարմացվել է՝ 2018-07-20 01:30:32