Սեփականատերեր
Սեփականատերեր

             Բաժնետեր                                                 Բաժնեմաս


«Օդենսսնուս ԷՅ ԲԻ» ՍՊԸ                                     100%


Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ «Նորման Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ չի իրականացնում արժեթղթերի հրապարակային տեղաբաշխում և Կազմակերպությունն ունի մեկ բաժնետեր, ուստի Կազմակերպությունն չի հրապարակում ՀՀ կենտրոնական բանկի Խորհրդի 2009թ.-ի հունիսի 2-ի թիվ 166-Ն որոշմամբ հաստատված 8/03 կանոնակարգի 15-րդ կետի 3-րդ ենթակետում նշված տեղեկատվությունը:


2018թ. ապրիլի 23-ին «Նորման Կրեդիտ»ՈՒՎԿ ՓԲԸ կանոնադրական կապիտալը կազմել է 1,200,000,000 ՀՀ դրամ, որը բաժանված է 50,000 հատ սովորական բաժնետոմսերի, յուրաքանչյուր բաժնետոմսի անվանական արժեքը կազմում է 24,000 ՀՀ դրամ:

2018թ. հոկտեմբերի 15-ին «Նորման Կրեդիտ»ՈՒՎԿ ՓԲԸ կանոնադրական կապիտալը համալրվել է 504,000,000 ՀՀ դրամով` կազմելով 1,704,000,000 ՀՀ դրամ:

2018թ. դեկտեմբերի 12-ին «Նորման Կրեդիտ»ՈՒՎԿ ՓԲԸ կանոնադրական կապիտալը համալրվել է 496,800,000 ՀՀ դրամով` կազմելով 2,200,800,000 ՀՀ դրամ:

2019թ. հոնիսի 6-ին «Նորման Կրեդիտ»ՈՒՎԿ ՓԲԸ կանոնադրական կապիտալը համալրվել է 475,200,000 ՀՀ դրամով` կազմելով 2,676,000,000 ՀՀ դրամ: Այն բաժանված է 111,500 հատ սովորական բաժնետոմսերի, յուրաքանչյուր բաժնետոմսի անվանական արժեքը կազմում է 24,000 ՀՀ դրամ:

Թարմացվել է՝ 2019-09-03 11:15:01